Doorstroom van personeel

Optimaal inzetbaar en gezond personeel

Als het goed is, verkeren de werknemers binnen uw organisatie het langste in de doorstroomfase. Essentieel voor het behoud van een gezond, gemotiveerd en optimaal inzetbaar personeelsbestand is een samenhangend systeem voor beheer en ontwikkeling.
Van de Bossche en partners staat u hierbij terzijde met een aantal instrumenten:

1. Het personeelshandboek: juridische indekking

Een personeelshandboek legt alle interne regels en richtlijnen binnen een bedrijf vast. In de praktijk is dit handboek een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst, waar het deel van uitmaakt.

Het personeelshandboek omvat alle interne regels en richtlijnen binnen het bedrijf. Te denken valt aan regels en afspraken omtrent: werktijden, pauzetijden, verzuimprocedures, gebruik van social media, gebruik van internet, mobiele telefonie, thuiswerken, ziekte(verzuim), arbeidsomstandigheden, vakantie- en verlofaanvragen, opleidingsmogelijkheden, functioneringsgesprekken, bedrijfskleding en bedrijfseigendommen.

Met een goed up-to-date personeelshandboek bent u als werkgever  juridisch ingedekt op de gemaakte afspraken.

2. Personeelsdossier: onmisbaar in goede en slechte tijden

Een goed personeelsdossier is onmisbaar. Dat geldt niet alleen in goede tijden, wanneer zaken die te maken hebben met doorstroom gemakkelijk terug te vinden moeten zijn. Maar zeker ook in tijden van reorganisatie of dreigend ontslag. Is er sprake van een arbeidsconflict, dan is een personeelsdossier van groot belang. Een goed personeelsdossier kan in geval van ontslag doorslaggevend zijn.

3. Employability: van belang voor de groei van de organisatie

U beoordeelt uw personeel op zijn kunnen, zodat de beloning afgestemd blijft op de prestaties. Tevens biedt employability de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die van belang zijn voor de groei van uw organisatie.
U kunt daarbij denken aan de volgende diensten:

  • Advies rond opleidingsmogelijkheden: omscholing, herscholing en bijscholing
  • Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan
  • Advies over optimaliseren inzetbaarheid
  • Loopbaanbegeleiding
  • Stimulering van persoonlijke ontwikkeling vanuit directie of management
  • Carrièrecoaching
  • Mediation

4. Beoordelingssystematiek: eenduidigheid vereist

Wanneer uw organisatie wil werken met beoordelingen en beoordelingsgesprekken wil voeren, kan dat niet zonder de ontwikkeling van een goede beoordelingssystematiek. De medewerkers binnen uw organisatie moeten op een eerlijke en eenduidige manier beoordeeld worden. Daarvoor hebt u eenduidige functieprofielen nodig waarin helder omschreven staat wat iemand moet presteren in een bepaalde functie. U kunt uw medewerkers alleen beoordelen wanneer ze weten op welke gronden dat gebeurt.

Wanneer de beoordelingscriteria per functie benoemd zijn, is het cruciaal dat deze criteria voor één uitleg vatbaar zijn. Het is verstandig om de beoordelingssystematiek te koppelen aan uw beloningsbeleid en salarisgebouw.

5. Loongebouw en functiewaardering: kansen voor motivatie

Een goed opgezet loongebouw en transparante functiewaardering bevorderen het begrip binnen uw organisatie voor verschillen in beloning. Tevens kunnen uw medewerkers hierdoor gemotiveerd en gestimuleerd worden om door te groeien naar een andere functie, zodat ze nog beter inzetbaar zijn.

Contact

Benieuwd naar wat Van de Bossche en partners voor u kan doen?
Stuur ons een mail of bel met Carola Brandsen via 010 – 41 40 282. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 bereikbaar en bellen gegarandeerd binnen 24 uur terug.

Met Van de Bossche en partners personeelsadvies haalt u een deskundig bureau in huis dat de praktijk kent!