Onze visie

Voorkomen is beter dan genezen

Goed personeelsadvies kan een organisatie veel geld en problemen besparen.
Want voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen u bijvoorbeeld met:

  • het opzetten en uitvoeren van selectieprocedures
  • het opstellen van waterdichte arbeidscontracten
  • het op orde brengen en houden van personeelsdossiers
  • het correct naleven van de Wet Verbetering Poortwachter
  • het op de juiste wijze in gang zetten van een ontslagprocedure

Onze diensten besparen u tijd

Voor veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf is het niet aantrekkelijk om zelf een P&O-adviseur in dienst te hebben. De omvang van het personeelsbestand is daar niet voldoende voor. Het komt daardoor maar al te vaak voor dat de ondernemer min of meer noodgedwongen zelf deze tijdrovende functie ‘erbij’ doet.

Van de Bossche en partners ontzorgen een ondernemer, zodat u meer tijd overhoudt voor hetgeen u ooit het bedrijf bent begonnen: ondernemen. Op basis van de adviezen van onze hrm-specialisten kunt u sturing geven aan het personeelsbeleid. Ook houden zij u op de hoogte van de veranderende wetgeving op het gebied van onder meer ziekte, ontslag, premies en belastingregels.

Flexibele dienstverlening

Als uw bedrijf lange aaneengesloten periodes een personeelsadviseur nodig had, zou u er zelf wel een in dienst hebben. Daarom zijn wij er alleen als u ons nodig hebt. Soms heeft een organisatie genoeg aan twee tot vier uur personeelsadvies per maand.

Hebt u in piekperiodes – bijvoorbeeld bij het aannemen van nieuw personeel of het invoeren van een beoordelingssystematiek – behoefte aan extra ondersteuning? Dat is bij Van de Bossche en partners heel eenvoudig te regelen. Onze dienstverlening is namelijk zeer flexibel.

Betrokken mede-beheerder van uw menselijk kapitaal

Ons werk als personeelsadviseur raakt direct aan de relatie werkgever-werknemer. Wij zijn ons ten zeerste bewust van het vertrouwen dat een opdrachtgever ons schenkt als mede-beheerder van het menselijk kapitaal in de onderneming.

Onze adviseurs nemen hun verantwoordelijkheid serieus. Ze zijn betrokken, deskundig en volgen de ontwikkelingen op de voet. Ze hebben oog voor individuele kwaliteit, zonder de chemie tussen bedrijf en werknemer uit het oog te verliezen.

Transparante dienstverlening zonder verborgen kosten

Centraal in onze dienstverlening staat de menselijke factor. Daarom leveren we altijd maatwerk. Een absolute voorwaarde voor een goede match is heldere communicatie over mogelijkheden, wensen en verwachtingen van alle partijen.

Ook in financieel opzicht houden we van helderheid. Alle kosten die wij in rekening brengen, communiceren we duidelijk naar onze opdrachtgevers. Onze offertes bevatten geen verborgen kosten en onze dienstverlening is transparant.

Deze open werkwijze past binnen onze focus op duurzame samenwerking met onze opdrachtgevers. Samenwerking zien wij als een natuurlijke activiteit die leidt tot plezier, ontwikkeling en groei.

Contact

Benieuwd naar wat Van de Bossche en partners voor u kan doen?
Stuur ons een mail of bel met Carola Brandsen via 010 – 41 40 282. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar en bellen gegarandeerd binnen 24 uur terug.

Met Van de Bossche en partners personeelsadvies haalt u een deskundig bureau in huis dat de praktijk kent!