Ziekte en verzuim

Correcte naleving Wet poortwachter voorkomt forse boetes

Een goed beleid bij ziekte en verzuim is in het belang van werkgever en werknemer. Het voorkomt onnodige uitval en bevordert de terugkeer van ziek personeel in het arbeidsproces. In de Wet verbetering poortwachter is dan ook vastgelegd dat een werkgever volledig verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding en arbeidsre-integratie van zieke werknemers.

Uitgangspunt is dat een bedrijf zich inspant om een werknemer weer zo snel aan de slag te helpen. Eventueel in een andere functie of bij een andere werkgever. Een onderneming die haar verplichtingen niet nakomt, kan een forse boete krijgen. Wij helpen u de Wet verbetering poortwachter op een correcte wijze na te leven.

Bezwaarprocedures tegen loonsancties UWV

Het UWV kan hoge loonsancties opleggen: vele tienduizenden euro’s per werknemer. Het is dus belangrijk op het goede moment de juiste stap zetten in een re-integratietraject. Dat is lang niet altijd eenvoudig, mede vanwege de uitgebreide wetgeving en de duur van de trajecten. Tijdige inschakeling van Van de Bossche en partners kan u veel geld besparen.

Hebt u al een loonsanctie gekregen wegens het niet nakomen van uw re-integratieverplichtingen? Dan bestaat de kans dat die nog niet definitief is. Wij helpen ondernemers hun bezwaar of beroep tegen een UWV-beslissing te onderbouwen.
Bedrijven krijgen van ons deskundig advies en ondersteuning bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Zo nodig lichten wij de zaak mondeling toe bij een UWV-commissie.

Ervaren begeleiding tijdens het eerste spoor

Hoe beter de begeleiding van langdurig zieke werknemers, hoe groter de kans op succesvolle re-integratie. Van de Bossche en partners heeft ruime ervaring met de ondersteuning van werknemers tijdens het eerste spoor van een re-integratietraject. Het eerste spoor is bestemd voor langdurig zieke medewerkers in het eerste jaar van hun verzuimperiode.

Het doel van een eerste spoor traject is om vast te stellen in hoeverre de medewerker zijn oude functie kan oppakken. De inzet van hulpmiddelen of een aangepaste invulling van werkzaamheden kan hierbij soms helpen. Blijkt de oude functie te zwaar, dan wordt binnen de onderneming uitgekeken naar ander werk.

Ervaren begeleiding tijdens het tweede spoor

Ook met de begeleiding van re-integratiekandidaten tijdens het zogeheten tweede spoor hebben we de nodige ervaring en deskundigheid opgebouwd. Dit soort trajecten start wanneer binnen de ‘eigen’ organisatie geen vervangend emplooi is. De re-integratiekandidaten zijn vaak arbeidsongeschikte werknemers.

Doel van het tweede spoor is om voor een werknemer een baan bij een andere werkgever te vinden. De kans dat dit lukt, hangt in de eerste plaats af van de kwaliteit van het re-integratietraject. Maar ook onze goede contacten met andere organisaties vergroten de kans dat we voor een werknemer een passende vacature vinden.

Ziekteverzuim systematisch omlaag brengen

Het is beste is natuurlijk om ziekteverzuim systematisch tegen te gaan en omlaag te brengen. Van de Bossche en partners helpt u met de ontwikkeling van een beleid dat gericht is op preventie en vermindering van ziekte en verzuim.  Dit soort beleid is altijd maatwerk. Daarom beginnen we met een diepgaande analyse van het verzuim binnen uw organisatie .

De analyse richt zich op:

  • de oorzaken van het ziekteverzuim
  • de duur van het ziekteverzuim
  • de kosten van het ziekteverzuim
  • de acties in geval van ziekteverzuim
  • de invloed van verzuimgesprekken
  • de eventuele streefcijfers voor ziekteverzuim

De uitkomsten van deze analyse zijn bepalend voor de gerichte aanpak die we samen met u ontwikkelen.

Verzuimreglement: uw houvast als regels overtreden worden

Duidelijke regels rondom het verzuim verschaffen helderheid binnen de organisatie. Werknemer en werkgever weten zo waar ze aan toe zijn. Een verzuimreglement schrijft nauwkeurig voor wat er moet gebeuren bij ziekmelding, betermelding, controle bij ziekte en medewerking aan herstel of re-integratie. Een verzuimreglement geeft u als werkgever houvast wanneer er regels overtreden worden.

Een verzuimprotocol vermeldt hoe er gehandeld moet worden bij ziekmelding. Het bespoedigt daardoor een snelle afhandeling van de procedures en voorkomt dat medewerkers onterecht als ziek staan geregistreerd. Ook in het opstellen van een verzuimprotocol en -reglement is Van de Bossche en partners bedreven.

Contact

Benieuwd naar wat Van de Bossche en partners voor u kan doen?
Stuur ons een mail of bel met Carola Brandsen via 010 – 41 40 282. Wij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 bereikbaar en bellen gegarandeerd binnen 24 uur terug.

Met Van de Bossche en partners personeelsadvies haalt u een deskundig bureau in huis dat de praktijk kent!